LIVE

SCHEDULE

TITLE
SERVES YOU RIGHT TOUR 2018
LIVE
2018.4.13(Fri) Kagoshima SR HALL
ACT
XXXXXXXXXXXXXXXX
TIME
OPEN 18:00/START 18:30
TICKET
TITLE
SERVES YOU RIGHT TOUR 2018
LIVE
2018.5.26(Sat) Miyazaki SR BOX
ACT
XXXXXXXXXXXXXXXX
TIME
OPEN 18:00/START 18:30
TICKET
TITLE
SERVES YOU RIGHT TOUR 2018
LIVE
2018.6.2(Sat) Kumamoto Django
ACT
XXXXXXXXXXXXXXXX
TIME
OPEN 18:00/START 18:30
TICKET
TITLE
SERVES YOU RIGHT TOUR 2018
LIVE
2018.6.3(Sun) Fukuoka INSA
ACT
XXXXXXXXXXXXXXXX
TIME
OPEN 18:00/START 18:30
TICKET
TITLE
SERVES YOU RIGHT TOUR 2018
LIVE
2018.7.13(Fri) Kagoshima WORD UP
ACT
XXXXXXXXXXXXXXXX
TIME
OPEN 18:00/START 18:30
TICKET
TITLE
SERVES YOU RIGHT TOUR 2018
LIVE
2018.9.13(Thu) America-mura BEYOND
ACT
XXXXXXXXXXXXXXXX
TIME
OPEN 18:00/START 18:30
TICKET
TITLE
SERVES YOU RIGHT TOUR 2018
LIVE
2018.10.23(Tue) Shinsakae RAD SEVEN
ACT
XXXXXXXXXXXXXXXX
TIME
OPEN 18:00/START 18:30
TICKET
TITLE
SERVES YOU RIGHT TOUR 2018
LIVE
2018.11.20(Tue) Shinjyuku ANTIKNOCK
ACT
XXXXXXXXXXXXXXXX
TIME
OPEN 18:00/START 18:30
TICKET
TITLE
SERVES YOU RIGHT TOUR 2018
LIVE
2018.12.8(Sat) Kagoshima Speed King
ACT
XXXXXXXXXXXXXXXX
TIME
OPEN 18:00/START 18:30
TICKET
PAGE TOP